Po takmer dvoch desiatkach rokov prejde druhý pilier v roku 2023 zásadnou reformou. Kľúčovými zmenami sú zavedenie predvolenej investičnej stratégie, automatický vstup do druhého piliera a poplatky za správu úspor. Je preto priam nevyhnutné, aby každý sporiteľ aj nesporiteľ v 2. pilieri v kontexte týchto zmien venoval vlastnému dôchodkovému sporeniu čas a nastavil si ho správne.  

ČO VLASTNE TEN II. PILIER JE ?

II. pilier je súčasťou trojpillierového dôchodkového systému na Slovensku, ktorý predstavuje takzvané kapitalizačné dôchodkové sporenie. Je to dobrovoľný a individuálny spôsob sporenia na dôchodok prostredníctvom dôchodkových správcovských spoločností. Jeho hlavnou výhodou je možnosť získať vyšší dôchodok v budúcnosti vďaka zhodnocovaniu vkladov na účte účastníka.

MUSÍM VKLADAŤ PENIAZE DO II. PILIERA ?

Nie. Peniaze do II. piliera pritekajú zo Sociálnej poisťovne, v praxi to znamená, že odvody z Vašej hrubej mzdy, ktoré za Vás odvádza zamestnávateľ ( pracovný pomer ) alebo Vy osobne ( SZČO ) sa delia na : 

Sporitelia majú v II. pilieri možnosť platiť si aj dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie. Ich výška nie je obmedzená. Daňová výhoda súvisiaca s platením dobrovoľných príspevkov skončila v roku 2016.

KEDY MÔŽEM VSTÚPIŤ DO II. PILIERA ?

Po novom sa dá do II. piliera vstúpiť najneskôr posledný deň pred 40. narodeninami, čo prináša príležitosť pre ľudí od 35 do 39 rokov, ktorí ešte prednedávnom do II. piliera vstúpiť už nemohli.

AKÉ SÚ VÝHODY II. PILIERA ?

DIVERZIFIKÁCIA – Sporiteľ, ktorý sa rozhodne pre sporenie v II. pilieri tak bude poberať  dôchodok z dvoch zdrojov . Prvým bude dôchodok z I. piliera , ktorý vypláca Sociálna poisťovňa a druhým bude  dôchodok z II. piliera , ktorého výška bude závisieť od zaplatených príspevkov ako aj ich zhodnotenia a od zvoleného spôsobu poberania dôchodku zo starobného dôchodkového sporenia.

INDIVIDUÁLNE ÚČTY – Každý účastník má svoj vlastný účet, na ktorom vidí aktuálnu hodnotu svojho sporenia a môže sledovať jeho vývoj.

FLEXIBILITA – Účastníci si môžu vybrať medzi rôznymi typmi fondov podľa svojich preferencií a potrieb.

POTENCIONÁLNE VYŠŠIE VÝNOSY – Investovanie do II. piliera prináša možnosť dosiahnutia vyšších výnosov než pri štátnom dôchodkovom systéme, najmä pri dlhodobom sporení, z čoho vyplýva, že čím skôr začnete, tým lepšie :).


Na záver, II. pilier predstavuje dôležitú súčasť dôchodkovej istoty pre občanov. Jeho hlavným cieľom je poskytnúť ľuďom možnosť prispievať do súkromných dôchodkových fondov a tým zabezpečiť vyššiu stabilitu v dôchodkovom veku. Vďaka tomu si jednotlivci môžu budovať svoje individuálne úspory, ktoré sú investované na kapitálových trhoch a prinášajú dlhodobý rast.

II. pilier je len jednou zo zložiek celkového trojpilierového dôchodkového systému. Preto je potrebné, aby boli všetky piliere nastavené stabilne a efektívne, aby spoločne zabezpečili dôstojný a finančne bezpečný dôchodok pre všetkých.


V prípade záujmu nás neváhajte kontaktovať, a veľmi radi to s vami preberieme na osobnom stretnutí.