Oplatí sa celoročné cestovné poistenie?

Mať uzatvorené celoročne cestovné poistenie je výhodnejšie z viacerých dôvodov. Ušetríte Váš rozpočet,  čas a stres.

Určite ste si povedali, mám európsky zdravotný preukaz.  Avšak v prípade ošetrenia v zahraničí na základe predloženia európskeho preukazu môžete navštíviť len štátne zdravotné zariadenia. V súkromných zdravotných zariadeniach tento zdravotný preukaz nepomôže pri preplácaní zdravotných úkonov. Preto je výhodnejšie si uzatvoriť cestovne poistenie. Súčasťou poistenia je asistenčná kartička a vystavený certifikát o poistení v angličtine, ktorý môžu v niektorých krajinách od Vás požadovať. No nie každá poisťovňa certifikát vystaví automaticky po uzavretí poistenia. Napr.  Generali, AXA assistance poisťovne certifikát vystavia okamžite. Allianz, UNION, UNIQA poisťovne Vám ho vystavia po úhrade poistenia po vyžiadaní. V prípade nejasnosti alebo poistnej udalosti vždy je nutne kontaktovať asistenčnú službu, ktorá Vám pomôže alebo naviguje ako máte postupovať. Všetky dokumenty, ktoré sú súčasťou poistenia Vám prídu do mailu po uzavretí poistenia alebo budete maž v danom maile link, ktorý Vás presmeruje do danej poisťovne k dokumentom.

Ak do zahraničia cestujete častejšie ako raz či dva krát ročne,  či už  za nákupmi, za oddychom, pracovne či študovať, je výhodnejšie celoročne cestovné poistenie. To správne cestovné poistenie by malo obsahovať nielen liečebne náklady, ale komplexný balík krytia.

 Komplexný balík zahŕňa liečebne náklady, úrazové poistenie, poistenie batožiny a poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu. Územná platnosť je na výber EUROPA alebo SVET.

Príklad:

Krátkodobé cestovne poistenie v Allianz poisťovni s komplexným balíkom krytia  na dobu 14 dni s územnou platnosťou Európa vyjde 37,39 EUR na osobu (t. j 2,67 euro na 1 deň).

Celoročne cestovne poistenie s komplexným balíkom krytia s územnou platnosťou Európa vyjde 142,40 EUR na osobu( 0,39 euro na 1 deň).

Poistná ochrana začína nástupom na cestu t. j. opustením bydliska, prechodného pobytu, pracoviska na Slovensku. Výnimkou je poistenie storno poplatku, to začína hneď po uzavretí poistenia.

Základný balík rizík nemá obsiahnuté napr. rizikové športy ani rizikovú prácu. V prípade, že budete vykonávať rizikovú činnosť – napr. skoky na lane, bungee jumping skákanie s padákom, potápanie s použitím dýchacieho prístroja do miest s hĺbkou nad 10 metrov s inštruktorom lebo bez inštruktora, baníka, tunelára  je potrebné si dané riziko  pripoistiť.

V prípade, že máte už dlhšie uzatvorené poistenie s územnou  platnosťou EUROPA a idete vycestovať do krajiny s územnou platnosťou SVET, je potrebné na dané obdobie uzatvoriť nové krátkodobé cestovné poistenie s územnou  platnosťou SVET. To isté platí, aj keď budete v zahraničí vykonávať rizikovú prácu alebo šport. Nemáte v rámci celoročného poistenia dané pripoistenie? Je potrebné si tiež uzatvoriť krátkodobé poistenie s danou rizikovou činnosťou. 

Pri výbere poistky okrem ceny poistného je dôležitým parametrom výška poistných súm daných rizík (liečebné náklady, úrazové poistenie a pod. ) a zároveň maximálna doba vycestovania. Väčšina poisťovní stanovuje dĺžku jedného  vycestovania na max.45 dní. Čiže po 45 dňoch je potrebné sa vrátiť na Slovensko.  V prípade, že cestujete na dlhšie obdobie  je potrebné si vybrať poistenie  napr. s 90, 180 dňami alebo dokonca s možnosťou nepretržitého pobytu v zahraničí.

Poistenie si môžete dojednať aj sami  online  https://poistenie.bcas.sk/.  Avšak s vhodným krytím a výberom cestovného poistenia vám pomôže finančný sprostredkovateľ Broker Consulting, a.s.

Jana Ivaničová, produktová manažérka pre neživotné poistenie

Filtrovať podľa kategórií
zdieľajte
získajte informácie

Nechajte si zasielať novinky hneď po ich zverejnení:

Zdieľajte:

Facebook
LinkedIn
Email
podľa výberu

Súvisiace články

DAŇOVÝ BONUS NA ZAPLATENÉ ÚROKY A JEHO UPLATNENIE V ROKU 2024

Daňový bonus na zaplatené úroky je druh daňového zvýhodnenia, ktorý sa od 01.01 2024 upravil. Výška daňového bonusu na zaplatené úroky za rok 2023 je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, najviac však do výšky 400 eur za rok, maximálne do 50 000 eur z výšky úveru.

Čítať »

Kúpa nehnuteľnosti alebo prenájom?

Je lepšie si nehnuteľnosť kúpiť alebo bývať v prenájme? Rozhodnutie medzi kúpou nehnuteľnosti a prenájmom je jedným z najdôležitejších krokov, ktorými sa mnohí ľudia stretávajú pri hľadaní svojho domova. Je to dilema, ktorá zahŕňa nielen finančné, emocionálne, ale aj praktické úvahy. Každá možnosť má svoje výhody a nevýhody, a voľba závisí od individuálnych okolností a cieľov daného človeka. Preto je potrebné zvážiť viacero faktorov, výhody, ale aj nevýhody prenájmu či vlastníctva a zohľadniť nielen svoju finančnú situáciu, ale aj svoj životný štýl a dlhodobé ciele.

Čítať »

Legislatívne zmeny v hypotékach od 01.01.2024.

NRSR schválila návrh Vlády Slovenskej republiky z 29.11.2023, jednalo sa o úpravu zákona v oblasti pomoci pri splácaní úveru na bývanie, ktorý pripravilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s ministerstvom financií. Tento návrh vstúpil do platnosti od 1. januára 2024.

Čítať »

Dôchodkové sporenie – áno či nie?

Hneď na úvod musím zdôrazniť, že určite áno. Nie je múdre spoliehať sa len na štát, ktorý bude mať problém s vyplácaním starobného dôchodku prostredníctvom Sociálnej poisťovne. Demografický vývoj je neúprosný, starobných dôchodcov pribúda a počet pracujúcich, ktorí vytvárajú zdroje pre výplatu starobného dôchodku bude minimálne stagnovať.

Čítať »

Ešte jeden krok...

Ešte je potrebné, aby ste potvrdili správnosť vašej emailovej adresy.

Prosíme, choďte do vašej emailovej schránky a potvrďte správnosť emailovej adresy klikom na linku v správe.