Vyznajte sa v investíciách

Čo je to investovanie?

Investovanie je ekonomická aktivita, spočívajúca v uložení peňazí za účelom dosiahnutia budúceho zisku

Investujeme do niečoho, čo môže byť finančného alebo hmotného charakteru. Zároveň počítame s tým, že nám to v budúcnosti zarobí niečo navyše.

Muž poskladal 4 mincové stĺpce a na každom vyrastá malý stromček a muž rukou vkladá mince do poslednej nádoby, ktorá je už takmer plná.

Investovanie a investičný cieľ...

Bez čoho sa pri investovaní nezaobídete...

Na čo si dávať pri investovaní pozor

Každá investícia má tri základné parametre: 

Výnos, riziko a likvidita. Tieto parametre sú kľúčové a opierajú sa o ne všetky investičné teórie, s ktorými sa tu zoznámite.

Neexistuje ideálna investícia, ktorá by bola maximálne výnosná, s nízkym rizikom a dobrou likviditou. Je to veľmi jednoduché pravidlo, ktoré je nutné rešpektovať. Mnoho drobných investorov v začiatku deväťdesiatych rokov pohorelo iba kvôli neznalosti, alebo nerešpektovaniu tohto pravidla. Lákavé ponuky typu „Vysoký výnos bez rizika“ jednoducho nemôžu byť naplnené. Vysoký výnos dosiahneme tým, že akceptujeme vyššie riziko. Ako príklad možno uviesť investovanie do akcií – je to veľmi výnosné, ale zároveň veľmi rizikové. Ako investor nesmiete veriť sľubom, ktoré sú v rozpore so základnými investičnými princípmi.

Veľmi zrozumiteľne tieto princípy opisuje všeobecne používaná pomôcka, tzv. investičný trojuholník.

Na každom z vrcholov trojuholníka je umiestnený jeden z už spomínaných parametrov, výnos – riziko – likvidita. Vo vnútri trojuholníka pohybujte pomyselným bodom – ten predstavuje zamýšľanú investíciu. Ak sa budete s bodom približovať veľmi vysokému výnosu, budete sa zároveň vzďaľovať od nízkeho rizika. Čím viac sa približujete k likvidite, budete sa vzďaľovať od výnosu.

ruka drží modrú platobnú kartu

Sú veci, bez ktorých sa žije len veľmi ťažko. Napríklad strecha nad hlavou. Či už je to byt alebo dom, tak je to vec, ktorú má zmysel zaobstarať na dlh. Ak budeme financovať bývanie pôžičkou s rozumným úrokom (najčastejšia je hypotéka), potom je to jeden z mála dobrých dlhov. Kúpime si rodinný dom za 80 000 € a začneme splácať. Máme síce dlh, ale zároveň máme na strane aktív niečo hodnotné. V prípade zhoršenia našej ekonomickej situácie môžeme nehnuteľnosť predať a dlh splatiť. To pri dlhu na spotrebný tovar nejde, pretože hodnota tovaru je po roku násobne nižšia ako dlh. Navyše pri obstaraní vlastného bývania šetríme na nájomnom.

Všeobecne možno povedať, že dlh na bývanie je dobrým dlhom.

Typy investícií

Rozdelenie investícií môžeme vykonať podľa rôznych kritérií. Začnime ale od jednoduchého rozdelenia podľa toho, do čoho budeme investovať. Sú to tri základné skupiny: Priame investície, finančné produkty a reálne investície.

Priame investície

Patria sem napr. investície do akcií. Dnes si môžu aj drobní investori nakúpiť prostredníctvom makléra akcie na burze. Podobnou investíciou môže byť nákup dlhopisov, hypotekárnych záložných listov a podobne. Všeobecne sa jedná o priamy nákup cenných papierov. Výhodou týchto investícií je to, že nakupujeme priamo cenný papier a neplatíme tak žiadneho ďalšieho sprostredkovateľa. Nevýhodou je obtiažna diverzifikácia, teda rozloženie rizík do širokého portfólia.

Finančné produkty

Sem patria bankové vklady na našich bežných účtoch, alebo termínované vklady. Ďalšími finančnými produktmi sú dôchodkové fondy, stavebné sporenie, podielové fondy a podobne. Finančné produkty sú spravidla vopred modifikované na zabezpečenie konkrétnych potrieb. Stavebné sporenie je určené pre financovanie bývania, dôchodkové fondy pre zabezpečenie dôchodku. Podielové fondy sú zaujímavou alternatívou k priamym investíciám do cenných papierov. Výhodou investovania prostredníctvom finančných produktov je ľahká dostupnosť a všeobecná zrozumiteľnosť. Nevýhodou je to, že finančné produkty sú zaťažené rôznymi poplatkami.

Reálne investície

Výhodou týchto investícií je to, že sú spravidla spojené aj s inou než materiálnou formou uspokojenia. Radosť z nového bývania alebo zberateľská vášeň sú vedľajšou „pridanou hodnotou“ týchto investícií. Nevýhodou je spravidla zlá likvidita. Môže trvať dlho, než sa nájde kupec, ktorý bude ochotný zaplatiť Vami požadovanú sumu.

Chcete sa poradiť?

Príďte sa poradiť s nami...

Napíšte nám váš kontakt. Zavoláme vám, dohodneme stretnutie a všetko vám vysvetlíme a ukážeme..