Vyznajte sa v poistení

Poistky sú nástrojom na zabezpečenie náhodných a spravidla nepríjemných udalostí.

Poistky sú nástrojom na zabezpečenie náhodných a spravidla nepríjemných udalostí. Krádež, zničenie majetku, smrť, strata schopnosti pracovať a ďalšie. To všetko sú veci, ktoré si nikto z nás neželá, ale občas sa niekomu prihodia. Preto sú poistky bežnou súčasťou našich výdavkov. V tomto článku sa dozviete, ako mať poistky správne nastavené, aby ste neplatili zbytočne veľa peňazí poisťovniam a aby Vám poisťovne v prípade škody zaplatili to, čo budete potrebovať.

Človek drží biely dáždnik, ktorý zakrýva malý dom, malé postavičky a malé auto.

Neplaťte za zbytočnosti

Majte poistené len tie riziká, ktoré by ste sami finančne nezvládli. Strata strechy nad hlavou po povodni alebo požiari nás môže výrazne ekonomicky ohroziť. Rozbité okno ale zvládneme zaplatiť sami. Podobné to je pri životných a úrazových poistkách. Keď niekto po autonehode zostane invalidný, prichádza o budúce príjmy v hodnote stoviek alebo tisícov eur. Je to veľké riziko, ktoré sa oplatí mať poistené. Mnoho ľudí si platí poistky pre prípad drobných úrazov. Za zlomenú ruku 200€. Za desať stehov 120€. Takáto poistka môže stáť aj 8€. A pritom toho veľa nerieši. Zlomená ruka neohrozí Vašu finančnú kondíciu, s tým si poradíte sami. Ak by ste tých ušetrených 8 eur pravidelne investovali do akciového portfólia, získate na dvadsaťročnom horizonte takmer 4000 eur.

Zaplatí mi poisťovňa v krízových situáciách?

Mám poistenú nehnuteľnosť tak, aby som v prípade totálnej škody dostal peniaze na postavenie rovnakej nehnuteľnosti? Recept je jednoduchý. Pozrite sa do poistnej zmluvy, či je poistená na novú hodnotu. Ďalej odhadnite, koľko by dnes stála výstavba rovnakej nehnuteľnosti. Ak sa Váš odhad príliš nelíši od poistnej sumy, je všetko v poriadku. Ak je v týchto sumách významnejší rozdiel, potom je možné, že platíte poistku zbytočne. Poisťovne v prípade škody môžu namietať podpoistenie – v prípade škody budú plniť v rovnakom pomere, ako je nová cena a výšky poistnej sumy.

mužská ruka stavia stĺpce z mincí

Máte životnú poistku?

Na čo Vám slúži? Životná poistka by mala slúžiť primárne k tomu, aby zabezpečila Vašich blízkych, ktorí sú na Vás finančne závislí. Skúste si spočítať, koľko by Vašej rodine mesačne chýbalo v rodinnom rozpočte. Ak nemáte príjem, ktorý je nezávislý na Vašej práci (napr. príjem z prenájmu nehnuteľnosti), potom by poistná suma pre prípad smrti mala byť aspoň vo výške Vášho trojročného príjmu.

Skontrolujte cenu

Máte životnú poistku na 80 tisíc eur za 120 eur mesačne? Takáto poistka Vás môže stáť podstatne menej. Môže stať iba 80€. A bude kryť rovnaké riziká. Môže stáť len 40 €. Trikrát menej. A stále kryje rovnaké riziká. Rozdiel medzi prvou a poslednou variantou je 80 eur. Ak by ste tých ušetrených 80 eur pravidelne investovali do akciového portfólia, získate na dvadsaťročnom horizonte 39 720 €.

Ušetrite na poistkách

Ak je to možné, zvoľte si vyššiu spoluúčasť. Už viete, že je dôležité poisťovať len dôležité riziká. Vyššou spoluúčasťou hovoríte poisťovni, že drobné škody zvládnete sami a s tými veľkými potrebujete pomoc. Poisťovňa Vám za to ponúkne nižšiu sadzbu poistného.

Veľmi drahé a zbytočné poistenie

Niektorí ľudia platia poistku, z ktorej sa nikdy nemôže plniť. Sú to prípady, kedy pri dojednávaní poistky neoznámili poisťovni pravdivé informácie. Poisťovne si väčšinou nepreverujú pravdivosť informácií pri dojednávaní poistiek, ale až pri prípadnom plnení. A v poistných podmienkach je vždy ustanovenie o tom, že v prípade uvedenia nepravdivých informácií sa môže znížiť alebo odmietnuť plnenie. Takto dohodnutá poistka je veľmi drahá a zbytočná. Nikdy sa z nej nebude plniť. Ako príklad možno uviesť poistenie pracovnej neschopnosti. Pri dojednaní je dôležité uviesť všetky súčasné aj minulé zdravotné ťažkosti. Ak sa dostanete do pracovnej neschopnosti napr. s ochorením pečene, poisťovňa si vyžiada výpis zo zdravotnej dokumentácie. A ak sa dozvie, že klient v mladosti prekonal žltačku, zrejme odmietne plniť.

Tip pre vás

Prejdite si vaše poistky a skontrolujte, či neplatíte veľmi drahé a zbytočné poistenia.

Chcete sa poradiť?

Príďte sa poradiť s nami...

Urobte si sami veľmi jednoduchú inventúru Vašich poistiek. Možno zistíte, že môžete ušetriť veľa peňazí. Prevedieme vás spoľahlivo celým procesom kontroly.