Inflácia a jej vplyv na cenu nehnuteľností

Vysoká inflácia priniesla so sebou kopec zmien – nárast úrokov na hypotékach, poklesy na trhoch, ale aj začiatok poklesu cien nehnuteľnosti.

Inflácia je bežným javom v hospodárstvach po celom svete, a často je to výsledok rôznych faktorov, vrátane rastu miezd, zmeny dopytu a ponuky alebo politík jednotlivých štátov. Zaujímavé je, že inflácia môže mať rozsiahly dosah na trh s nehnuteľnosťami, čo je oblasť, kde mnohí jednotlivci investujú a hľadajú dlhodobú hodnotu.

Jedným zo spúšťačov vplyvu inflácie na ceny nehnuteľností je zvýšenie nákladov na výstavbu. Keď cena práce a stavebných materiálov rastie, developeri a stavebníci čelia vyšším nákladom na výstavbu nových projektov. Tieto náklady sú následne premietnuté do cien nehnuteľností.

Ďalším hlavným spúšťačom inflácie je stimulačná politika centrálnych bánk v podobe negatívnych úrokových sadzieb. Centrálne banky reagujú na vysokú infláciu postupným zvyšovaním úrokových sadzieb, čo má samozrejme vplyv aj na ceny hypoték. Financovanie už tak drahých nehnuteľností sa môže predražiť.

V minulom roku v dôsledku nárastu základných úrokových sadzieb začali rásť úrokové sadzby na hypotékach. Za rok sa priemerná sadzba na hypotekárnych úveroch v SR zvýšila cca o 3 %. Momentálne je priemerná sadzba približne 4 -5 % p.a. Je pravdepodobné, že sadzby ešte porastú.

Zvyšovaním úrokových sadzieb sa dostupnosť hypoték rapídne zníži, čím dopyt po nehnuteľnostiach klesne. Najmä nízkopríjmové skupiny obyvateľstva môžu čeliť obmedzeniam v prístupe k vhodnému bývaniu. Taktiež rekordne zadlžené slovenské domácnosti môžu mať problém so splácaním hypoték s vyššími úrokmi. To zvýši ponuku na trhu s nehnuteľnosťami. Výsledkom tejto kombinácie môže byť ochladenie trhu s nehnuteľnosťami.

V oblasti nájomného bývania môže inflácia ovplyvniť aj ceny nájmov. Majitelia nehnuteľností môžu byť motivovaní zvýšiť nájomné v reakcii na zvyšujúce sa náklady spojené s údržbou a prevádzkou nehnuteľnosti.

Nehnuteľnosti sa často považujú za bezpečné útočisko pred infláciou. V čase zvýšenej ekonomickej neistoty a inflačných tlakov môže byť trh s nehnuteľnosťami vnímaný ako stabilná a bezpečná oblasť investovania. Investori môžu hľadať nehnuteľnosti ako prostriedok na ochranu svojho kapitálu pred inflačnými rizikami.

Na Slovensku je kúpa nehnuteľnosti jedným z najčastejších spôsobov ochrany hotovosti. Vysoká inflácia a s ňou prichádzajúce vedľajšie efekty však môžu mať značný vplyv na rentabilitu investícií do nehnuteľností a priniesť nečakané ťažkosti pre investorov. Hoci investori môžu vyhľadávať nehnuteľnosti ako formu dlhodobej investície, ktorá môže odolávať inflačným tlakom a poskytovať stabilný návrat z investícií. Mali by však aktívne riadiť svoje portfólio nehnuteľností, reagovať na inflačné trendy a prispôsobovať svoje investičné stratégie podľa aktuálnej ekonomickej situácie a zvážiť diverzifikáciu svojho portfólia nielen medzi rôznymi triedami aktív, ale aj medzi rôznymi oblasťami a typmi nehnuteľností. To môže pomôcť minimalizovať riziko spojené s prípadným poklesom hodnoty nehnuteľností v dôsledku inflácie.

Inflácia a ceny nehnuteľností sú vzájomne prepojené a ich vzťah sa neustále mení v súvislosti s ekonomickými, technologickými a spoločenskými zmenami. S dynamikou trhu a rastom inflačného tlaku môže byť strategické plánovanie investícií do nehnuteľností kľúčové pre dosiahnutie dlhodobej stability a rastu hodnoty. Zohľadnenie múdrych investičných rozhodnutí v čase inflácie môže byť kľúčom k dosiahnutiu dlhodobej finančnej stability a úspechu na trhu s nehnuteľnosťami.

JUDr. Lenka Zelenáková, manažérka oddelenia realitných služieb

Filtrovať podľa kategórií
zdieľajte
získajte informácie

Nechajte si zasielať novinky hneď po ich zverejnení:

Zdieľajte:

Facebook
LinkedIn
Email
podľa výberu

Súvisiace články

DAŇOVÝ BONUS NA ZAPLATENÉ ÚROKY A JEHO UPLATNENIE V ROKU 2024

Daňový bonus na zaplatené úroky je druh daňového zvýhodnenia, ktorý sa od 01.01 2024 upravil. Výška daňového bonusu na zaplatené úroky za rok 2023 je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, najviac však do výšky 400 eur za rok, maximálne do 50 000 eur z výšky úveru.

Čítať »

Kúpa nehnuteľnosti alebo prenájom?

Je lepšie si nehnuteľnosť kúpiť alebo bývať v prenájme? Rozhodnutie medzi kúpou nehnuteľnosti a prenájmom je jedným z najdôležitejších krokov, ktorými sa mnohí ľudia stretávajú pri hľadaní svojho domova. Je to dilema, ktorá zahŕňa nielen finančné, emocionálne, ale aj praktické úvahy. Každá možnosť má svoje výhody a nevýhody, a voľba závisí od individuálnych okolností a cieľov daného človeka. Preto je potrebné zvážiť viacero faktorov, výhody, ale aj nevýhody prenájmu či vlastníctva a zohľadniť nielen svoju finančnú situáciu, ale aj svoj životný štýl a dlhodobé ciele.

Čítať »

Legislatívne zmeny v hypotékach od 01.01.2024.

NRSR schválila návrh Vlády Slovenskej republiky z 29.11.2023, jednalo sa o úpravu zákona v oblasti pomoci pri splácaní úveru na bývanie, ktorý pripravilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s ministerstvom financií. Tento návrh vstúpil do platnosti od 1. januára 2024.

Čítať »

Dôchodkové sporenie – áno či nie?

Hneď na úvod musím zdôrazniť, že určite áno. Nie je múdre spoliehať sa len na štát, ktorý bude mať problém s vyplácaním starobného dôchodku prostredníctvom Sociálnej poisťovne. Demografický vývoj je neúprosný, starobných dôchodcov pribúda a počet pracujúcich, ktorí vytvárajú zdroje pre výplatu starobného dôchodku bude minimálne stagnovať.

Čítať »

Ešte jeden krok...

Ešte je potrebné, aby ste potvrdili správnosť vašej emailovej adresy.

Prosíme, choďte do vašej emailovej schránky a potvrďte správnosť emailovej adresy klikom na linku v správe.