Aké zmeny sa udiali v II. dôchodkovom pilieri?

Najdôležitejšou zmenou je zavedenie tzv. „Predvolenej investičnej stratégie„. Týka sa veľkej väčšiny klientov, pokiaľ nepožiadali starobnú dôchodkovú spoločnosť o zotrvanie v ich doterajšom fonde. Prečo ide o zásadnú zmenu?

V súčasnosti si väčšina klientov v II. pilieri sporí na dôchodok v dlhopisových garantovaných fondoch. V minulých rokoch, vzhľadom na nulové úrokové sadzby tieto fondy neprinášali klientom žiadne zhodnotenie, resp. dokonca až záporné zhodnotenie. Klienti mali na výber zo štyroch investičných fondov – dlhopisového, zmiešaného/vyvážené, akciové a neskôr pribudol indexový fond. Viac ako 2 tretiny klientov boli dlhé roky v nezarábajúcom dlhopisovom fonde. Bohužiaľ sa tak dialo v období vysokého rastu práve iných typov fondov, najmä akciových a indexových.

Predvolená investičná stratégia má pomôcť zmeniť tento stav. Klientom, ktorí majú dlhšiu dobu odchodu do starobného dôchodku má umožniť nasporiť si viac peňazí.

Sporiteľom narodeným po roku 1968 a zároveň tým z nich, ktorí si nesporia v indexových fondoch, budú ich úspory presunuté do indexových fondov (proces sa začal v júli 2023 a mal by trvať dokonca roku 2025).

Do indexových fondov následne sa budú investovať nové príspevky sporiteľov, ktorí sú starší ako 54 rokov. Ich staré úspory sa však presúvať nebudú, zostanú v tom fonde, v ktorom si sporili doteraz.

Klienti, ktorí sú, alebo budú presunutí do Predvolenej investičnej stratégie budú sporiť do veku 50 rokov do indexového negarantovaného fondu. A následne od veku 50 rokov sa postupne každý rok budú 4 % z ich účtu presúvať z indexového do garantovaného dlhopisového fondu. V praxi to bude znamenať, že ani v čase odchodu do starobného dôchodku nebudú mať klienti všetky svoje peniaze v dlhopisovom garantovanom fonde, ale stále budú mať časť peňazí v indexovom negarantovanom fonde.

Pôvodne sa počítalo s tým, že v čase odchodu na starobný dôchodok budú mať všetci 100 % peňazí v dlhopisovom garantovanom fonde.

Každá starobná dôchodková spoločnosť si stanovila vlastné pravidlá, ako bude táto zmena prebiehať. Nie je to jednotné pre všetky spoločnosti. Napríklad NN dss, a.s. sa rozhodla väčšiu časť peňazí postupne presunúť ešte v roku 2023 a potom zvyšok v nižších čiastkach (niečo cez 2% mesačne) do konca roku 2025. Allianz SDSS, a.s., VÚB Generali dss, a.s. a UNIQA dss, a.s. budú od začiatku presúvať rovnakú sumu do konca roku 2025.

Keď hovoríme o garantovanom fonde, tak v časti garancie sa uskutočnila tiež veľmi dôležitá zmena. Zjednodušene povedané hovorí o tom, že v čase odchodu do starobného dôchodku musí mať klient v dlhopisovom garantovanom fonde minimálne toľko peňazí, koľko tam vložil. Ak bude niečo chýbať, rozdiel musí doplniť starobná dôchodkový spoločnosť, v ktorej klient do tohto fondu sporil. Garancia sa týka len tohto fondu. Netýka sa ostatných dôchodkových fondov.

Ďalšia dôležitá zmena súvisí s „automatickým“ vstupom nových sporiteľov do II. piliera. Je tu možnosť, že ak sa rozhodnete nevstúpiť do II. piliera (týka sa to najmä mladých ľudí, ktorí začínajú pracovať a začínajú si platiť odvody a z akéhokoľvek dôvodu sa rozhodnúť nevstúpiť do II. piliera), stále máte možnosť zmeniť názor a vstúpiť neskôr, až do veku 39 rokov. Skrátite si však dobu sporenia a Vaša nasporená suma v čase odchodu na dôchodok bude výrazne nižšia. Noví sporitelia vstupujúci do II. piliera budú mať automaticky nastavené sporenie v indexovom fonde ako predvolenú investičnú stratégiu.

Tieto najdôležitejšie zmeny by mali pomôcť zlepšiť výšku starobného dôchodku. Slovenské demografické výhľady nie sú veľmi pozitívne. Rastie počet starobných dôchodcov. Postupne pomaly klesá pomer medzi dôchodcami a pracujúcimi. Preto je dobré zabezpečiť si vlastné financie na dôchodok vhodným investovaním. S výberom produktu Vám pomôžu konzultanti Broker Consulting, a.s. https://bcas.sk/kontakt/

Ing. Robert Vitkovský, produktový manažér pre investície

Filtrovať podľa kategórií
zdieľajte
získajte informácie

Nechajte si zasielať novinky hneď po ich zverejnení:

Zdieľajte:

Facebook
LinkedIn
Email
podľa výberu

Súvisiace články

DAŇOVÝ BONUS NA ZAPLATENÉ ÚROKY A JEHO UPLATNENIE V ROKU 2024

Daňový bonus na zaplatené úroky je druh daňového zvýhodnenia, ktorý sa od 01.01 2024 upravil. Výška daňového bonusu na zaplatené úroky za rok 2023 je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, najviac však do výšky 400 eur za rok, maximálne do 50 000 eur z výšky úveru.

Čítať »

Kúpa nehnuteľnosti alebo prenájom?

Je lepšie si nehnuteľnosť kúpiť alebo bývať v prenájme? Rozhodnutie medzi kúpou nehnuteľnosti a prenájmom je jedným z najdôležitejších krokov, ktorými sa mnohí ľudia stretávajú pri hľadaní svojho domova. Je to dilema, ktorá zahŕňa nielen finančné, emocionálne, ale aj praktické úvahy. Každá možnosť má svoje výhody a nevýhody, a voľba závisí od individuálnych okolností a cieľov daného človeka. Preto je potrebné zvážiť viacero faktorov, výhody, ale aj nevýhody prenájmu či vlastníctva a zohľadniť nielen svoju finančnú situáciu, ale aj svoj životný štýl a dlhodobé ciele.

Čítať »

Ešte jeden krok...

Ešte je potrebné, aby ste potvrdili správnosť vašej emailovej adresy.

Prosíme, choďte do vašej emailovej schránky a potvrďte správnosť emailovej adresy klikom na linku v správe.